BIC Innovation

bic-innovation
Contact Phone: 01248671101
Contact Email:
Socials:

Mae BIC yn canolbwyntio ar ddatblygu cysyniadau, cynllunio busnes, manyleb cwmpas, caffael a rheoli prosiectau fel asiantau cleient.

Gyda phrofiad uniongyrchol o gyflawni prosiectau arloesol, mae gan BIC bersbectif unigryw i ychwanegu gwerth o ystyried eu hymgysylltiad uniongyrchol â diwydiant a buddiolwyr y dyfodol.
Mae aelodau tîm BIC wedi gweithio yn y sector gofal iechyd a gwyddorau bywyd i lefel bwrdd uwch. Mae rolau wedi cynnwys gwerthu a datblygu busnes, ymchwil a datblygu, gweithrediadau, a chyfrifoldebau clinigol a rhyngwladol.

Mae BIC Innovation felly mewn sefyllfa dda i gynnig cymorth busnes i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn M-SParc ac sy’n tyfu yn y sector technoleg-amaeth, i sicrhau bod gan eu busnes y siawns orau bosibl o gyrraedd masnacheiddio.

AgriTec Gwasanaethau Cefnogi Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio