Bimedia

bimedia-logo

Mae Bimeda yn wneuthurwr byd-eang blaenllaw, yn farchnatwr ac yn ddosbarthwr cynhyrchion iechyd anifeiliaid a fferyllol milfeddygol. Trwy ehangu parhaus a chaffael strategol, mae Bimeda wedi sefydlu marchnadoedd mewn mwy na saith deg o wledydd ledled y byd ac mae ganddo alluoedd ymchwil a datblygu, gweithgynhyrchu a dosbarthu ledled Ewrop, Gogledd America, De America, Affrica, Asia ac Awstralasia. Mae Bimeda yn cyflogi bron i 800 o weithwyr ar draws y byd ac mae ganddo ei bencadlys byd-eang yn Nulyn, Iwerddon. Mae Bimeda yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr sy'n cael ei sbarduno gan gwsmeriaid, a gwerthu cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson, ar lefel prisiau sy'n ymwybodol o'r farchnad.

Yn y DU, mae Bimeda yn canolbwyntio'n bennaf ar y categorïau rheoli parasitiaid, maeth, cynhyrchu gwartheg ac iechyd ceffylau; darparu cynhyrchion cost-effeithiol o ansawdd uchel i filfeddygon, gweithwyr iechyd proffesiynol anifeiliaid a ffermwyr ledled y wlad.

AgriTec Bioleg Cemeg Gwasanaethau Cefnogi Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil