Dewin

dewin-tech-logo
Contact Phone: 01758701380
Contact Email:
Socials:

Mae Dewin yn arbenigo mewn amrywiaeth o gynhyrchion i gefnogi amaeth, gan gynnwys dewin open:close sy’n defnyddio IoT i hysbysu ffermwyr pan fydd gatiau’n cael eu gadael ar agor.
Yn dilyn Hac Amaeth M-SParc, rhoddwyd cyllid i Dewin i ddatblygu cynhyrchion pellach. Nod Dewin Dŵr yw helpu ffermwyr i ragweld pryd y gallant wasgaru slyri, a gall herio’r ddeddfwriaeth bresennol sydd ond yn caniatáu taenu yn ystod rhai misoedd. Gan ddefnyddio synwyryddion pridd a gorsafoedd tywydd, bydd Dewin Dŵr yn defnyddio 7 fferm i brofi’r dechnoleg er mwyn creu’r model ar gyfer adborth ffermwyr.

Datblygodd Dewin Mw hefyd o’r Hac Amaeth, gan gyflwyno cydweithrediad rhwng dau gwmni er mwyn datblygu cynnyrch AI y gellid ei hyfforddi i adnabod gwartheg a lloi, a rhagweld lloia er mwyn helpu'r ffermwr.

AgriTec Digidol Meddalwedd Cydweithio Ymchwil