Diagnostig

logo-diagnostig

Mae gan Diagnostig arbenigedd penodol mewn synthesis cydrannau unigol o waliau celloedd mycobacteria, gan gynnwys nifer o foleciwlau sy'n bresennol mewn brechlyn BCG. Mae'r moleciwlau hyn yn gyfryngau signalau imiwnedd cryf ac yn cael eu gwerthuso fel cymhorthion posibl (cynyddu'r nerth) mewn brechlynnau, gan gynnwys y rhai ar gyfer clefydau anifeiliaid.

Gellir eu defnyddio hefyd i ganfod gwrthgyrff mewn serwm o anifeiliaid sydd wedi’u heintio â chlefydau a achosir gan mycobacteria, fel clefyd Johne neu'r diciâu. Mae clefyd Johne yn afiechyd sy'n cael ei achosi gan 'Mycobacterium avium paratuberculosis', ac mae'n bresennol mewn llawer o fuchesi; mae’n anodd iawn ei ganfod yn ei gamau cynnar ac mae pwysau cynyddol i ddilysu buchesi nad oes clefyd Johne arnynt ar gyfer y gadwyn fwyd. Mae Diagnostig yn datblygu profion cyflym a all roi canlyniad ar y fferm.

AgriTec Bioleg Cemeg Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil