Grwp Ymgynghori Lafan Consultancy Group

Contact Phone: 01248665624
Contact Email:
Socials:

"Gwireddu gyda'n gilydd" yw hanfod y cwmni.

Ein amcan yw ychwanegu gwerth i unigolion, busnesau a chyrff trwy Gymru a thu hwnt, i adeiladu economi wledig gryfach.

Rydym yn cynnig gwasanaethau technegol yn y maes bwyd-amaeth, tech amaeth, cadwynni cyflenwi a datblygu cynnyrch bwyd newydd. Rydym yn gweithio i ystod o glientiaid gwerth chweil yn darparu cefnogaeth dylunio a gweithredu prosiectau, cynnal arolygon ac astudiaethau, cynnig cefnogaeth strategol, sgiliau hwyluso a gwasanaethau monitro a gwerthuso prosiectau.

Mae gan tim Lafan brofiad helaeth yn sector bwyd amaeth, rheoli prosiectau, amgylcheddol, addysg a gwerthuso.

Digidol Gwasanaethau Cefnogi Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil