Henfaes

bangor-university-logo
Contact Phone: 01248351151
Socials:

Canolfan Ymchwil Henfaes yw safle gwaith maes arbennig Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor, tua saith milltir o Fangor, ac mae’n ymestyn ar draws 252 o hectarau. Mae Henfaes yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i astudio amgylcheddau amrywiol o dir ar lefel y môr i rai o'r tiroedd uchaf yn Eryri, i gyd ar yr un fferm. Mae'n cynnig cyfleusterau ymchwil ac addysgu ym maes gwyddor yr amgylchedd, amaethyddiaeth iseldir (gan gynnwys cnydau ar a phori da byw), coedwigaeth, hydroleg, a chadwraeth. Mae ganddo hefyd draethlin helaeth lle gellir astudio prosesau morfeydd heli arfordirol.

Mae cyfleusterau Henfaes yn cynnwys:

Dau labordy modern gydag offer cysylltiedig i baratoi samplau a gwneud rhai dadansoddiadau ar y safle
Tai gwydr wedi eu rheoli gan gyfrifiaduron (gan gynnwys lysimedr 24 tanc)
Ystafelloedd twf
Gorsaf dywydd awtomatig sy'n trosglwyddo data trwy delemetreg;
Rhwydwaith COSMOS-UK ar gyfer monitro lleithder pridd
Plotiau arbrofol tymor hir ar gyfer tir pori, cnydau, amaeth-goedwigaeth, coedwigaeth a gwyddor pridd ar draws 40 hectar
16 o gromenni haul (a reolir gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg), a ddefnyddir ar hyn o bryd i wneud gwaith cysylltiedig ag oson
Plotiau cnydau arddangos, yn aml gyda diwydiant ar gyfer digwyddiadau ymchwil ac arddangos masnachol

AgriTec Bioleg Cemeg Ymchwil