Micron Agritech

Wedi'i leoli yn Iwerddon, roedd Micron Agritech hefyd yn enillwyr yr Hac Amaeth a byddant yn creu cyfleoedd gyrfa wrth iddynt ddatblygu eu cynnyrch yn eu swyddfa newydd yn M-SParc. Mae'r cwmni'n datblygu pecyn corlan ar gyfer dynodi parasitiaid mewn anifeiliaid cynhyrchu. Hyd yn hyn, mae'r cwmni wedi dilysu'r dechnoleg dysgu peirianyddol i weithio ar gyfer samplau gwartheg ac wedi ffeilio patentau lluosog ar y pecyn sy'n caniatáu i samplau gael eu casglu a'u paratoi ar y safle.

Mae cysylltiadau ymchwil yn cael eu gwneud â Phrifysgol Bangor, er mwyn gweithio gyda myfyrwyr i symud y prosiect yn ei flaen, ac yn y pen draw i ddechrau masnacheiddio yma yng Nghymru.84

AgriTec Bioleg Codi Buddsoddiad Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil