Naturiol

Nod Naturiol yw cynyddu'r defnydd o blanhigion brodorol nad ydynt yn fwyd sy'n tyfu ar dir ymylol (tir heb unrhyw ddefnydd amaethyddol), trwy ynysu cemegau perfformiad swmp i gymryd lle petrogemegion. Mae gan Naturiol ddiddordeb arbennig yng nghymwysiadau saponins (cemegau sy'n deillio o blanhigion); mae gan y rhain briodweddau gwrth-ffwngaidd a gwrth-barasitig sydd wedi'u hen sefydlu.

Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar saponinau pur unigol y gellir eu haddasu i wella bioactifedd, er enghraifft rheoli parasitiaid mewn anifeiliaid a phobl. Mae meysydd eraill yn cynnwys datblygu strategaeth gynyddol ar gyfer planhigion sy'n cynhyrchu symiau mawr o asid brasterog newydd i'w ddefnyddio mewn diet ac mewn colur. Mae'r cwmni wedi datblygu sebon pryfleiddiad newydd sydd bellach yn cael ei gludo i'r farchnad gan bartner rhyngwladol. Mae gan Naturiol hefyd brofiad sylweddol o gymhwyso fferomonau wrth reoli plâu pryfed.

AgriTec Bioleg Cemeg Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil