Tech Tyfu

menter-mon-logo

Mae Tech Tyfu yn beilot ffermio fertigol, wedi’i leoli yn M-SParc ac yn cael ei ddarparu gan Menter Môn. Mae ffermio fertigol yn cynnwys hydroponeg, sef techneg ar gyfer tyfu cnydau gan ddefnyddio hydoddiant llawn maetholion, a dim pridd!

Mae Tech Tyfu yn defnyddio hydroponeg i archwilio'r potensial ar gyfer amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig yn y gadwyn cyflenwi bwydydd ffres ar draws gogledd Cymru. Bydd y prosiect yn galluogi ffermwyr i wneud defnydd o'u hadeiladau amaethyddol a allai gartrefu'r unedau hyn, a chyflenwi bwytai o safon uchel yng ngogledd Cymru. Mae hydroponeg yn defnyddio 10% o'r dŵr a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth gonfensiynol.

AgriTec Cemeg Gwasanaethau Cefnogi Cydweithio Diwydiant a Masnacheiddio Ymchwil