Am ein Clwstwr Agritech

Gadewch i ni siarad

Am DECHNOLEG AMAETH

Ymgysylltwch â’r clwstwr AgriTech i ddatblygu partneriaethau a chysylltiadau â busnesau ac ymchwilwyr o’r un anian yn y maes; gadewch i ni roi Cymru ar flaen y gad yn y chwyldro diweddaraf ym myd amaeth. Dysgwch fwy am brosiectau a chyfleoedd cyffrous yn y maes, ein partneriaid a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Rydym yn adeiladu cydweithrediadau ystyrlon rhwng cwmnïau sydd wedi’u hamgylchynu gan gymorth pwrpasol i’w helpu i ffynnu a masnacheiddio.

Rydym yn awyddus i ddatblygu’r clwstwr hwn, i ddod o hyd i ragor o gyfleoedd i gwmnïau gydweithio ar grantiau a chynigion ac i ddatblygu cynnyrch newydd, neu hyd yn oed dim ond i rannu syniadau a thrafod beth sy’n bosibl.

agritech-wales-about

Yr hyn a gynigiwn

  • Cefnogaeth 1 : 1 – i’ch helpu i dyfu.

  • Cysylltiadau Cyfoedion, i’ch helpu i gydweithio.

  • Mynediad at fentoriaid i’ch helpu i dyfu.

  • Mynediad at gyllid.

  • Dewch i gwrdd â busnesau ac ymchwilwyr eraill yn y sector.

  • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfleoedd yn y sector