Cysylltwch

Ni allwn aros
i glywed gennych

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y clwstwr AgriTech, neu os hoffech ddysgu mwy am yr hyn rydym yn ei wneud. Anfonwch neges i ni a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 48 awr.

Rydym bob amser yn chwilio am gwmnïau newydd i weithio gyda nhw a helpu i feithrin a thyfu’r fenter FAWR nesaf yn y sector amaeth yng Nghymru.

Felly os ydych chi eisiau gweithio gyda ni, neu ddim yn siŵr a ydych chi’n addas. GOFYNNWCH – rydyn ni yma i helpu.

Cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi yn syth.